கவிதை பொதுவெளி உரையாடல் -1

0
109

கவிதை குறித்த முதல் பொதுவெளி உரையாடல்.( றியாஸ் குரானா வாசகர் வட்டம் )

புனைவு வடிவங்களின் பின்புலம் பற்றி பேசுதல்.2017_02_24 ( வெள்ளிக்கிழமை)

இடம் : கிண்ணியா பொது நூலக மண்டபம்.
நேரம் : பிற்பகல் 3.00 மணிக்கு ஆரம்பம்

♦ முன்னிலையும் தலைமையும் : றியாஸ் குரானா

  1. பாலமுருகன் கவிதைகள் (மலேசியா )
    ♦உரையும் கருத்தாடலும் : ஜிஃப்ரி ஹாஸன் ( எழுத்தாளர், விமர்சகர் )

02 றியாஸ் குரான கவிதைகள்
♦ உரையும் கருத்தாடலும் : கவிஞர் சாஜித்( இளம் எழுத்தாளர் )

03 ஜமீல் கவிதைகள்
♦ உரையும் கருத்தாடலும் : அம்ரிதா ஏயெம் ( எழுத்தாளர்,விமர்சகர் )

04 தேன்மொழி தாஸ் கவிதைகள்.
♦உரையும் கருத்தாடலும் : ஏ.நஸ்புள்ளாஹ்

தாக சாந்தி

05 கவிதா லட்சுமி கவிதைகள் ( நோர்வே )
♦ உரையும் கருத்தாடலும் : ஏ.எம் ஷகி ( கவிதாயினி )

06 ரிஸான் ஸரீப் கவிதைகள்
♦ உரையும் கருத்தாடலும் : லலிதா கோபன் ( எழுத்தாளர்,விமர்சகர் )

07 ரஹ்மத் ராஜகுமாரன் கவிதைகள், ஏ.கே.முஜாரத் கவிதைகள்
♦கருத்தும் உரையாடலும் : குரல் நியாஸ் ( விமர்சகர் )

08 அனார் கவிதைகள் (பெருக் கடல் போடுகிறேன்)
♦ உரையும் கருத்தாடலும் : இமாம் அத்னான் ( இளம் புனைவெழுத்தாளர், விமர்சகர் )

நிகழ்ச்சி நெறியாள்கை : ஏ.நஸ்புள்ளாஹ்

கள உதவி : ஏ.கே.முஜாரத்

♦ அதீதிகள் : கவிஞர்கள், எழுத்தாளர்கள், இலக்கிய ஆர்வாளர்கள்.

 ஏற்பாடு :  எறுப்புகள் பதிப்பகம்றியாஸ் குரானா வாசகர் வட்டம்.

தொடர்ந்து இரண்டாம் நிகழ்வை 2017.03 (மார்ச்) அம்பாறை மாவட்டத்தில் சிறுகதை குறித்த பொது வெளி உரையாடலை நடத்தவுள்ளது. உரையாடலுக்கு சிறுகதை சொல்லிகள் படைப்புக்களை சமர்ப்பிக்கலாம்.

தொடர்புகளுக்கு,
தோழமையுடன்
ஏ.நஸ்புள்ளாஹ்.
Faizal Nagar
Kinniya
Srilanka.
+94 757566261
nasbusirakugal74l@gmail.com

249total visits,2visits today